All for Joomla All for Webmasters
alb mk eng

За нас

Добредојдовте во Аус - Терм Доо

За нас

Аус Терм е основана во 2009 година.
Во 2009/2010 година е изградена и почна да работи за продажба на топлинска изолација или позната како стиропор. Во февруари 2009 година било направено монтажа на сите делови, каде што по 3 месеци во мај, Aус-Терм фабрика започна со работа.
Дел од Аус Терм е приватна компанија од  Гостивар, каде што продажбата е главно насочена кон Македонија со 80%, додека преостанатиот процент (20%) во Босна и Косово.
Стратегијата на компанијата е дека во годините што доаѓаат, целта е да се успее со продажбата во Бугарија, Србија и Албанија. А потоа и понатаму да го прошири својот бизнис од страна и во европските земји.

Аус - Терм поседува модерен објект и машини, магацин со голем простор, искусна работна сила.

Изјава за управување со

Целта Аус-Терм  е порационално да се управува со ресурсите и процесите на работа за да се задоволат потребите на купувачите, вработените и добавувачите и да се постигне задоволството на купувачите.
Примарната цел aus-Рок на компанијата е да се воспостави и имплементира системот за управување со квалитет во согласност со барањата на меѓународните стандарди ISO 9001: 2008

Offcanvas Menu